Martin Jonsborg

Advokat / Delägare

martin.jonsborg@friggalaw.se

+46 (0)705-82 12 18

Kompetensområden:

Martin Jonsborg arbetar huvudsakligen med domstols- och skiljeprocesser, entreprenadrätt samt köp- och avtalsrätt.

Utbildning:

Jur kand vid Lunds Universitet, 2007

Yrkeserfarenhet:

Delägare i Frigga Advokatbyrå, 2017 –

Delägare i Rosengrens Advokatbyrå, 2013-2016

Advokat, 2011

Biträdande jurist vid Rosengrens advokatbyrå, 2008

Biträdande jurist vid Swedbergs advokatbyrå, 2007-2008