Oscar Claesson

Biträdande jurist

oscar.claesson@friggalaw.se

+46 (0)735-52 24 79

Kompetensområden:

Oscar Claesson arbetar huvudsakligen med allmän affärsjuridik samt biträder advokatbyråns advokater inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Utbildning:

Juristexamen, Uppsala Universitet, 2017

Yrkeserfarenhet:

HHP Executive Search, 2017-2018