Vi på Frigga

Johan Hermansson
Johan Hermansson Advokat/delägare

Johan arbetar inom byråns samtliga affärsjuridiska områden, främst avtal och köp, företagsöverlåtelser och arbetsrätt.

Han har avlagt jur.kand vid Lunds Universitet och har efter tingsnotarietjänstgöring vid Borås tingsrätt verkat som affärsjurist sedan 1994.

Michael Amosy
Michael Amosy Advokat/delägare

Michael arbetar inom byråns samtliga affärsjuridiska områden, främst avtal och köp, bolag och konkurser.

Han har avlagt jur.kand vid Stockholms Universitet och har verkat som affärsjurist sedan 2007.

Martin Jonsborg
Martin Jonsborg Advokat / delägare

Martin arbetar inom byråns samtliga affärsjuridiska områden, främst tvister, fastigheter och entreprenad.

Han har avlagt jur.kand vid Lunds Universitet och har verkat som affärsjurist sedan 2007.

Olle Lindeblad
Olle Lindeblad Advokat

Olle arbetar inom byråns samtliga affärsjuridiska områden.

Han har avlagt jur.kand vid Lunds Universitet och har efter tjänstgöring vid tingsrätt och Göta Hovrätt, som chefsjurist vid statligt verk verkat som affärsjurist sedan 1988.

Gunnar Andersson
Gunnar Andersson Advokat

Gunnar arbetar huvudsakligen med offentlig rätt och upphandling samt inom byråns affärsjuridiska områden.

Han har avlagt jur.kand vid Lunds Universitet och har bl.a. arbetat som åklagare, första stadsjurist och som advokat sedan 2013.

Oscar Claesson
Oscar Claesson Biträdande jurist

Oscar arbetar inom byråns samtliga områden.

Han har avlagt juristexamen vid Uppsala Universitet och har verkat inom rekryteringsbranschen och arbetar vid advokatbyrån sedan 2018.

Mikael Korander
Mikael Korander Advokat

Mikael arbetar huvudsakligen som försvarare och målsägandebiträde i brottmål samt med migrationsrätt, försäkringsrätt och socialrätt (LVU/LVM).

Han har avlagt jur.kand vid Göteborgs Universitet och har verkat som jurist och skadereglerare vid försäkringsbolag, inom IT-branschen och vid advokatbyrå sedan 2010.

Carl Nyrén
Carl Nyrén Biträdande jurist

Carl arbetar inom byråns samtliga områden.

Han har avlagt juristexamen vid Göteborgs Universitet, har verkat inom projektledning och arbetar vid advokatbyrån sedan 2020.

Marianne Hedman
Marianne Hedman Ekonomiansvarig

Marianne arbetar med ekonomi och redovisning och bistår i konkursförvaltning.

Hon har avlagt magisterexamen inom ekonomi.

Lina Kindlund