Vi på Frigga

Johan Hermansson
Johan Hermansson Advokat/delägare

Johan arbetar inom byråns samtliga affärsjuridiska områden, främst avtal och köp, företagsöverlåtelser och arbetsrätt.

Han har avlagt jur.kand vid Lunds Universitet och har efter tingsnotarietjänstgöring vid Borås tingsrätt verkat som affärsjurist sedan 1994.

Martin Jonsborg
Martin Jonsborg Advokat / delägare

Martin arbetar inom byråns samtliga affärsjuridiska områden, främst tvister, fastigheter och entreprenad.

Han har avlagt jur.kand vid Lunds Universitet och har verkat som affärsjurist sedan 2007.

Oscar Claesson
Oscar Claesson Advokat/delägare

Oscar arbetar inom byråns samtliga områden.

Han har avlagt juristexamen vid Uppsala Universitet och har verkat inom rekryteringsbranschen och arbetar vid advokatbyrån sedan 2018.

Jesper Eng
Jesper Eng Biträdande jurist

Jesper biträder byråns advokater inom samtliga områden.

Jesper har avlagt juristexamen vid Örebro Universitet och har tidigare varit anställd som bolagsjurist. Jesper arbetar vid advokatbyrån sedan 2023.

Lama Alkaddah
Lama Alkaddah Ekonomiansvarig

Lama arbetar med ekonomi och redovisning och bistår i konkursförvaltning.

Lama har avlagt kandidatexamen inom redovisning vid Damaskus Universitet. Hon har varit anställd på byrån sedan 2024.

Lina Kindlund